E-LEARNING SYSTEM

Բաց թողնել մատչելի դասընթացներ

Մատչելի դասընթացներ

 • Դասընթացում ներառված են հետևյալ հիմնական թեմաները՝ ծառայությունների տեսակները, բովանդակությունը, ապակենտրոնացումը և միջազգային փորձը, ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտությունը և ասպեկտները, պետական մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունները, քաղաքացիների իրազեկվածությունը։

  Հյուրի մուտք
 • Դասընթացում ներառված են կատարողականի գնահատման համակարգը, աշխատանքային ծրագրերի կազմման գործընթացը և կատարողականի գնահատումը ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում, ինչպես նաև կազմակերպական փոփոխությունների կառավարումը։

  Հյուրի մուտք
 • Դասընթացն ընդգրկում է ծրագրերի կառավարման հիմնական սկզբունքները, ծրագրերի ցիկլերը, պլանավորման և կառավարման գործիքները, վերլուծական և պլանավորման փուլերը

  Հյուրի մուտք
 • Դասընթացն ընդգրկում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնական ոլորտները։ Ներառված թեմաներն են կազմակերպական կառուցվածքները, անձնակազմի ընտրությունը, մոտիվացիան, վերապատրաստման կարիքների գնահատումը և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի կարգավորումը ՀՀ քաղծառայության համակարգում

  Հյուրի մուտք
 • Դասընթացում ներառված են տարածքային զարգացման ծրագրերի նպատակները, դրանց առանձնահատկությունները, խնդիրները, հիմնական կառուցվածքը, ինչպես նաև  համապատասխան միջազգային փորձը։

  Հյուրի մուտք
 • Դասընթացն ընդրկում է հետևյալ հիմնական թեմաները՝ թիմային աշխատանք, հաղորդակցություն, առաջնորդում, անձնակազմի կառավարում և զարգացում, վերլուծական և հայեցակարգային մտածողություն, տեղեկատվության որոնում, որոշումների կյացում։

  Հյուրի մուտք
 • Դասընթացն ընդգրկում է քաղաքականության վերլուծության էությունը, կարևորությունը և խնդիրները, իրականացման հիմնական քայլերը, մոնիթորինգը և գնահատումը։

  Հյուրի մուտք

Բաց թողնել Calendar

Calendar

Կիր Երկ Երք Չոր Հնգ ՈՒր Շաբ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 Այսօր Երկուշաբթի, 19 Փետրվարի 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Բաց թողնել Նավիգացիա

Նավիգացիա